Het is onze missie om zorgvragers te helpen die zelf geen helpers hebben maar wel zorg nodig hebben. Dit willen wij realiseren om de zorgvrager zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en eigen woning te behouden. Ook willen wij zo veel mogelijk gebruik maken van de eigen mogelijkheden. Onze christelijk-sociale achtergrond komt in onze missie duidelijk naar voren. Wij zijn er voor zorgvrager van alle culturen en doelgroepen, leeftijden en achtergronden.

 

Onze visie en kernwaarden

Wij vinden het belangrijk om zorg te dragen voor anderen zonder helpers. Ieder mens verdient aandacht, respect en de zorg die hij nodig heeft. Ongeacht cultuur, religie of overtuiging. Bij Quadrant Zorg Thuis staat het welbevinden van mensen, onze klanten, centraal. In al onze contacten en activiteiten zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

                          Betrokken

Wij hebben persoonlijke aandacht en respect voor de zorgvrager.

 

                                 Betrouwbaar

Wij maken heldere afspraken, doen wat we beloven en zijn open en eerlijk in onze communicatie.

Deskundig

Wij zijn een organisatie met  vakkundige en gepassioneerde medewerkers. Wanneer nodig werken verschillende professionals binnen én buiten Quadrant  samen in het belang van de klant en mantelzorger.

                     Blijdschap

De zorg professionals zullen met blijdschap ze zorgvrager verzorgen zodat dit een verschil maakt voor de dag.

Geduld

Wij zullen de zorgvrager de tijd en aandacht geven zodat de zorgvrager zich op zijn of  haar gemak voelt.

                                            Zelfbeheersing

De zorg professional zal ten alle tijden zijn of haar gevoelens onder controle hebben, met als doel de zorg vrager zo goed mogelijk te verzorgen.