Cliënten Participatie

De cliënten participatie van thuiszorg Quadrant Zorg Thuis behartigt de belangen voor cliënten die gebruik maken van thuiszorg.

De participatie geeft gevraagd en ongevraagd advies over onder meer de kwaliteit van de zorg, belangrijke wijzigingen in de organisatie en andere relevante onderwerpen.

Als er vaker aandachtspunten met eenzelfde strekking bij de cliëntenparticipatie worden neergelegd is dit reden om te kijken of er wellicht verbeteringen nodig zijn.

 

Voor wie is de cliëntparticipatie?
Een cliënten participatie is er voor zelfstandig wonende klanten die thuiszorg, begeleiding en of huishoudelijke ondersteuning krijgen of klanten die deelnemen aan dagactiviteiten.

 

Individuele kwesties en/of klachten
Specifieke situaties of onderwerpen die betrekking hebben op één of enkele klanten worden niet door de cliëntenraad behandeld. Klachten kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Door middel van rapportage van de klachtencommissie wordt de cliëntenparticipatie hierover geïnformeerd. Klachten die regelmatig worden waargenomen, zullen door de cliëntenparticipatie worden meegenomen in het overleg met de directie.

 

Contact

info@quadrantzorgthuis.nl